Manuals and Documentation

Commercial sampling at sea

Manual for bestemmelse af pattedyr og fugle

Manual for indsamling af hesterejer

Manual for oparbejdning af fangster på kommercielle fartøjer

Manual for udvælgelse af industriprøver

Observer at-sea, sampling frame

Observer at-sea, sampling frame – testing a GNS sampling frame

Vejledning i prøvetagning i det pelagiske fiskeri 

Commercial sampling on land

Indsamlingsskema for fiskerprøver fra industrifiskeri/pelagisk fiskeri

Manual for harbor sampling of fish for human consumption

Manual for harbor sampling of large pelagic (herring and mackerel)

Manual for havneindsamling af konsumfisk

Scientific surveys

Manual for cod survey

Manual for indsamling af torskemaver under BITS

Manual for oparbejdning af prøver fra tobisskrabetogt

Manual for spawning type determination based on herring otolith microstructure

Togtprogram. Videnskabeligt survey efter tunge i Skagerrak, Kattegat og Storebælt

Laboratories

Manual for oparbejdning af industriprøver

Manual for oparbejdning af sild fra HERAS (Herring Acoustic Survey)

Manual for oparbejdning af sild fra IBTS (International Bottom Trawl Survey)

Protokol for udtagning af vævsprøver til genetikanalyser

Data documentation

Age reading quality assurance manual 2021

BlackBox Analyzer Protocol (CCTV data – bycatch of protected and endangered species)

Discardindsamlinger – kvartalstjek og status

Discardtjek-rapport 

FiskeLine – FishLine – FishLineDW – Dokumentation

Instruction for making a calibration in LAS V4.5

Manual for video-based electronic monitoring of bycatch in gillnets

Manual for SmartDots 

Manual for SmartDots event manager

Modenhedsmanual – hvilling

Modenhedsmanual – kuller

Modenhedsmanual – mørksej

Modenhedsmanual – rødspætte

Modenhedsmanual – sild

Modenhedsmanual – søtunge

Modenhedsmanual – torsk

Protocol for Herring AOI images 

Protocol for taking shape analysis photos of cod

 

 

https://www.dcf-denmark.dk/manuals-documentation
21 JULY 2024